» Zarząd TChP, oddział bydgosko-toruński
 
Zarząd TChP
 

newspaperZarząd TChP, oddział bydgosko-toruński

Przewodniczący

Jacek Szeliga
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.

Wiceprzewodniczący

Wojciech Szczęsny
dr hab. n. med., prof. UMK

Sekretarz

Aleksandra Mojkowska
dr n. med.

Skarbnik

Jacek Frasz
Lekarz

Przedstawiciel Koła Młodych Chirurgów

Michał Zieliński
lek. med.

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Naszym celem jest m.in. promowanie i rozwijanie nauki wśród chirurgów, zachęcanie do pracy naukowej oraz organizowanie ochrony zdrowia we współpracy z Izbami Lekarskimi. Towarzystwo reprezentuje polską chirurgię i członków za granicą, wydaje miesięcznik „Polski Przegląd Chirurgiczny” oraz współpracuje w powoływaniu konsultantów i ordynatorów oddziałów chirurgicznych. Ponadto opiniuje programy nauczania i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych.