» Składki członkowskie
 
Składki
 

newspaperSkładki członkowskie

Szanowni Państwo

Składki członkowskie TChP na rok 2023 wynoszą:

  • 200zł – dla Członków po specjalizacji
  • 100zł – dla Członków w trakcie specjalizacji

Zgodnie z obowiązującym Statutem TChP składkę należy wpłacić do końca marca 2023 roku. Tylko członkowie z opłaconymi składkami mogą brać udział w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Składkę członkowską należy wpłacać na konto Towarzystwa Chirurgów Polskich:

BANK MILLENIUM
69 1160 2202 0000 0001 7352 6548

W tytule należy wpisać: Oddział TChP, do którego Państwo należycie, imię i nazwisko Członka TChP, pełny adres, rok za który wpłacana jest składka.

Składkę członkowską można również zapłacić online poprzez swoje konto na stronie www.tchp.pl (zakładka „Moje konto”).

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Naszym celem jest m.in. promowanie i rozwijanie nauki wśród chirurgów, zachęcanie do pracy naukowej oraz organizowanie ochrony zdrowia we współpracy z Izbami Lekarskimi. Towarzystwo reprezentuje polską chirurgię i członków za granicą, wydaje miesięcznik „Polski Przegląd Chirurgiczny” oraz współpracuje w powoływaniu konsultantów i ordynatorów oddziałów chirurgicznych. Ponadto opiniuje programy nauczania i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych.

Galeria zdjęć