» Dane adresowe
 
Kontakt
 

newspaperDane adresowe

Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń

Towarzystwo Chirurgów Polskich
Oddział bydgosko-toruński

 

Sekretarz

E-mail: sekretarz@tchp-bt.pl

 

Przewodniczący

E-mail: przewodniczacy@tchp-bt.pl

 

Przedstawiciel Sekcji Młodych Chirurgów

E-mail: mlodychirurg@tchp-bt.pl

 

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Naszym celem jest m.in. promowanie i rozwijanie nauki wśród chirurgów, zachęcanie do pracy naukowej oraz organizowanie ochrony zdrowia we współpracy z Izbami Lekarskimi. Towarzystwo reprezentuje polską chirurgię i członków za granicą, wydaje miesięcznik „Polski Przegląd Chirurgiczny” oraz współpracuje w powoływaniu konsultantów i ordynatorów oddziałów chirurgicznych. Ponadto opiniuje programy nauczania i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych.